Otizm nedir?

Otizm, karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk grubunu ifade eder ve genellikle sosyal etkileşim, iletişim, tekrarlayıcı davranışlar ve belirli ilgi alanlarında belirgin zorluklarla karakterizedir. Otizm spektrum bozukluğu (OSB), genellikle çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyu devam edebilir. Her otizmli birey benzersizdir ve semptomlar şiddet, yoğunluk ve çeşitlilik bakımından büyük ölçüde değişebilir. İşte otizm spektrum bozukluğunun temel özellikleri: …