Asperger Sendromu Nedir?

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları (OSB) içinde yer alan bir durumdur. Genellikle sosyal etkileşimde ve iletişimde güçlük çekme, sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışlar gibi belirtilerle karakterizedir. Asperger Sendromu olan bireyler genellikle normal veya üstün zekaya sahiptirler ve dil gelişimlerinde belirgin bir gerilik gözlenmez. Ancak, sözsüz iletişim, sosyal ipuçlarını anlama, empati kurma ve sosyal ilişkileri sürdürme …